Language of document :

Beroep ingesteld op 8 oktober 2010 - Eberhard Bömcke / EIB

(Zaak F-95/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Eberhard Bömcke (Athus, België) (vertegenwoordiger: D. Lagasse, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de directeur personeelszaken van de verwerende partij waarbij is bevestigd dat verzoekers mandaat van personeelsvertegenwoordiger is afgelopen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit van de directeur personeelszaken van de EIB dat verzoeker is meegedeeld bij op 24 september 2010 ontvangen brief van 22 september 2010;

de EIB veroordelen tot vergoeding van de immateriële schade die verzoeker door bovengenoemd besluit heeft geleden en hem uit dien hoofde het bedrag van 25 000 EUR toekennen;

de EIB verwijzen in de kosten.

____________