Language of document :

Acțiune introdusă la 4 octombrie 2010 - Blessemaille/Parlamentul European

(Cauza F-93/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Philippe Blessemaille (Remich, Luxemburg) (reprezentanți: E. Boigelot și S. Woog, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de a nu îl include pe reclamant în lista funcționarilor promovați în gradul AST 8 în cadrul exercițiului de promovare 2009 și solicitarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Parlamentului European publicată la 2 decembrie 2009 de a nu îl include pe reclamant în lista funcționarilor promovați în gradul AST 8 în cadrul exercițiului de promovare 2009;

ca urmare a acestei anulări, efectuarea unei noi examinări comparative a meritelor reclamantului și a meritelor celorlalți candidați în cadrul exercițiilor de promovare 2008 și 2009 și promovarea reclamantului în gradul AST 8 cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2008, precum și plata de dobânzi la restanțele din remunerații la rata stabilită de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, de la 1 ianuarie 2008, majorată cu două puncte, fără a repune însă în discuție promovarea altor funcționari;

obligarea Parlamentului European la plata către reclamant a sumei de 3 500 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit ca urmare a faptului că nu a fost promovat de la 1 ianuarie 2008, sub rezerva posibilității ca această sumă să crească în cursul procedurii;

cu titlu subsidiar, în cazul în care Tribunalul apreciază că promovarea în gradul AST 8 nu poate avea efecte anterior datei de 1 ianuarie 2009, obligarea Parlamentului European la plata unei despăgubiri suplimentare pentru repararea prejudiciului material, în cuantum corespunzător diferenței de tratament între cuantumul primit efectiv în 2008 și cel pe care ar fi trebuit să îl primească în 2008 ca urmare a promovării de la 1 ianuarie 2008 și calculat pentru o perioadă cuprinsă fie între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008, fie între 1 ianuarie și 31 august 2008, în funcție de data de la care se recunosc efectele promovării în litigiu (1 ianuarie 2009 sau, respectiv, 1 septembrie 2008).

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________