Language of document :

Tožba, vložena 4. oktobra 2010 - Blessemaille proti Parlamentu

(Zadeva F-93/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Blessemaille (Remich, Luksemburg) (zastopnika: E. Boigelot in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o neuvrstitvi tožeče stranke med uradnike, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo v naziv AST 8, in odškodninski zahtevek za nastalo nepremoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Parlamenta, objavljena 2. decembra 2009, o neuvrstitvi tožeče stranke med uradnike, ki v napredovalnem obdobju 2009 napredujejo iz naziva AST 7 v naziv AST 8, naj se razglasi za nično;

na podlagi te razglasitve ničnosti naj se opravi nova primerjalna ocena uspešnosti tožeče stranke in drugih kandidatov za napredovalni obdobji 2008 in 2009 in naj se odredi napredovanje tožeče stranke v naziv AST 8 z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2008 ter plačilo obresti za neplačani del osebnih prejemkov po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja, povišani za dve točki, za obdobje od 1. januarja 2008, vendar naj to ne vpliva na položaj drugih uradnikov, ki so napredovali;

Parlamentu naj se naloži, da tožeči stranki plača 3500 EUR odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala, ker ni napredovala 1. januarja 2008, s pridržkom možnosti povišanja tega zneska v teku postopka;

podredno, če bi Sodišče za uslužbence presodilo, da učinki napredovanja v naziv AST 8 ne morejo nastopiti pred 1. januarjem 2009, naj se Parlamentu naloži plačilo dodatne odškodnine za nastalo premoženjsko škodo, ki ustreza razliki med plačo, ki jo je tožeča stranka dejansko prejela v letu 2008, in plačo, ki bi jo morala prejeti v letu 2008 na podlagi napredovanja s 1. januarjem 2008, in pri izračunu katere se upošteva bodisi obdobje med 1. januarjem in 31. decembrom 2008 bodisi obdobje med 1. januarjem in 31. avgustom 2008, glede na dan, od katerega dalje se priznajo učinki spornega napredovanja (1. januar 2009 ali 1. september 2008).

Parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________