Language of document :

Kanne 4.10.2010 - Carpentino v. neuvosto

(Asia F-94/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Renzo Carpentino (Overijse, Belgia) (edustajat: asianajaja L. Levi ja asianajaja S. Rodrigues)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus riidanalaisten palkkakuittien vaikutusten pysyttämisestä siihen saakka, kunnes 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 taannehtivasti korvaava asetus on annettu, ja kantajalla aiheutuneen taloudellisen ja aineettoman vahingon korvaamisesta

Vaatimukset

Palkkakuittien vaikutukset on pysytettävä siihen saakka, kunnes 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 taannehtivasti korvaava asetus on annettu

neuvosto on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut taloudellinen vahinko maksamalla ilmeisen lainvastaisen asetuksen N:o 1296/2009 soveltamisesta johtuvan ansionmenetyksen määrää vastaava määrä, johon on lisättävä vuoden 2010 tammikuusta lähtien henkilöstösääntöjen 66 a artiklan nojalla kuukausittain peritty erityismaksu, jonka määrä on määritetty virheellisesti, kun otetaan huomioon mainittu asetus; kyseinen määrä on arvioitu 30 000 euron suuruiseksi ottamatta huomioon unionin yleisen tuomioistuimen tulkintaa neuvosto on velvoitettava korvaamaan kantajalle aihetunut aineeton vahinko maksamalla nimellinen yhden euron määräinen korvaus

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________