Language of document :

2010 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Andrecsir kt. prieš Komisiją

(Byla F-96/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Stefan Robert Andrecs (Briuselis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Atsakovės sprendimo, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. ieškovų atsiskaitymo lapeliuose patikslinamas darbo užmokestis, pensijos ir kitos išmokos dėl metinės peržiūros tikslinant pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba nustatė naujas ieškovų darbo užmokesčio, pensijų ir kitų pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus skiriamų išmokų sumas, kaip antai numatytosios suinteresuotųjų asmenų atsiskaitymo lapeliuose R6/2009 ir 01/2010, ir panaikinti 2010 m. birželio 24 d. sprendimą, kuriuo Paskyrimų tarnyba atmetė ieškovų 2010 m. kovo 29 d. pateiktą skundą, nes šiais sprendimais atsisakoma ieškovams padidinti 3,70% jų darbo užmokestį, pensijas ir pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus skiriamas išmokas, palyginti su jų pirminiu dydžiu, ir atmetamas jų prašymas, kad jiems būtų sumokėtos palūkanos, apskaičiuotos nuo sumų, kurias gauti jie turi teisę, pagal Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms nustatytą palūkanų normą, padidintą dviem procentiniais punktais, nuo datos, kai aptariamos sumos tampa mokėtinomis, iki jų galutinio sumokėjimo;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________