Language of document :

Žaloba podaná dne 11. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-14/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: S. Sagias, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AST/117/11, podle kterého se žalobce nepřipouští k hodnotícím zkouškám v rámci uvedeného výběrového řízení kvůli nedostatku požadované odborné praxe

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AST/117/11, podle kterého se žalobce nepřipouští k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení a které mu bylo oznámeno dopisem ze dne 18. dubna 2012 a následně potvrzeno dopisem ze dne 24. května 2012,zrušit rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2012, kterým se zamítá stížnost podaná proti výše uvedenému rozhodnutí výběrové komise,uložit Komisi náhradu nákladů řízení.