Language of document :

Kanne 5.2.2013 – ZZ v. parlamentti

(Asia F-12/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan parlamentin pääsihteerin tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan työpaikkakiusaamista koskeva väite, kumoaminen

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa Euroopan parlamentin pääsihteerin 8.5.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan neuvoa-antavalle komitealle tekemä kantelu työpaikkakiusaamisesta ja sen ehkäisemisestä työpaikalla ja jossa todettiin, ettei hänen entinen yksikönpäällikkönsä ollut kiusannut häntä työpaikalla

kumoaa Euroopan parlamentin puhemiehen 29.10.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 6.8.2012 tehty valitus

parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.