Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Camacho-Fernandes versus komisjon

(kohtuasi F-16/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Personalieeskirjade artikkel 73 – Kutsehaigus – Kokkupuude asbesti ja muude ainetega – Arstlik komisjon – Keeldumine tunnistada ametniku surma põhjustanud haigus kutsehaiguseks – Arstliku komisjoni arvamus – Kollegiaalsuse põhimõte – Volitus – Põhjendused – Võrdse kohtlemise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugal) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Ese

Nõue tühistada ühise ravikindlustusskeemi otsus osas, milles sellega kinnitatakse niisuguse otsuse eelnõu sõnastust, millega jäetakse rahuldamata taotlus tunnistada kutsehaiguseks haigus, millesse suri hageja abikaasa, endine ametnik.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta J. Camacho-Fernandese kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 108, 13.4.2013, lk 40.