Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 14 maj 2014 – Cocco mot kommissionen

(Mål F-17/13)1

(Personalmål – Kontraktsanställd – Rekrytering – Infordran av intresseanmälningar EPSO/CAST/02/2010)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patricia Cocco (Hunting, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Salerno och B. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att avslå Infrastruktur- och logistikbyrån Luxemburgs (OIL) ansökan om anställning av sökanden.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 25 april 2012 att inte anställa Patricia Cocco som kontraktsanställd i tjänstegrupp III ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta Patricia Coccos rättegångskostnader.

____________

____________

1 EUT C 123, 7.4.2013, s.30.