Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU KOLMANDA KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

6. detsember 2013

Kohtuasi F‑14/13

Nikolaos Aridas

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga – Kodukorra artikli 69 lõige 1 – Poolte kokkulepe Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega Nikolaos Aridas palub tühistada EPSO otsuse mitte lubada teda konkursi EPSO/AST/117/11 katsetele.

Otsus:      Kustutada kohtuasi F‑14/13 Avaliku Teenistuse Kohtu registrist tulenevalt N. Aridase ja Euroopa Komisjoni vahelisest kokkuleppest. N. Aridas ja Euroopa Komisjon kannavad kohtukulud vastavalt kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)

(vt punktid 5 ja 6)