Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (TREDJE AVDELNINGEN)

den 6 december 2013

Mål F‑14/13

Nikolaos Aridas

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning – Artikel 69.1 i rättegångsreglerna – Överenskommelse mellan parterna vid personaldomstolen – Avskrivning”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Nikolaos Aridas har yrkat ogiltigförklaring av EPSOs beslut att inte ge sökanden tillträde till urvalsprovens bedömningsfrågor för uttagningsprov EPSO/AST/117/11.

Avgörande:      Mål F‑14/13 avskrivs till följd av den överenskommelse som träffats mellan Nikolaos Aridas och Europeiska kommissionen. Nikolaos Aridas och Europeiska kommissionen ska bära rättegångskostnaderna i enlighet med deras överenskommelse.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Förlikning i målet vid personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)

(se punkterna 5 och 6)