Language of document :

Presuda Suda (drugo vijeće) od 15. listopada 2015. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-137/14)1

(Povreda obveze države članice – Direktiva 2011/92/EU – Procjena učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš – Članak 11. – Direktiva 2010/75/EU – Industrijske emisije (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) – Članak 25. – Pristup pravosuđu – Nacionalno postupovno zakonodavstvo koje ne udovoljava uvjetima)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes i G. Wilms, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i J. Möller, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Republika Austrija (zastupnik: C. Pesendorfer, agent)

Izreka

Ograničavajući:

– primjenom članka 46. Zakona o upravnom postupku (Verwaltungsverfahrensgesetz), poništenje odluka zbog povrede postupka na slučajeve neprovođenja procjene ili prethodnog ispitivanja učinaka na okoliš i na slučajeve u kojima je podnositelj pravnog sredstva dokazao da postoji uzročna veza između povrede postupka i rezultata odluke;

– u skladu s člankom 2. stavkom 3. Zakona o dodatnim odredbama o pravnim sredstvima u pitanjima okoliša predviđenima Direktivom 2003/35/EZ (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) od 7. prosinca 2006., kako je izmijenjen Zakonom od 21. siječnja 2013. i člankom 73. stavkom 4. Zakona o upravnom postupku (Verwaltungsverfahrensgesetz), aktivnu procesnu legitimaciju i opseg sudskog nadzora na prigovore koji su već izneseni u roku određenom u tijeku upravnog postupka koji je doveo do usvajanja odluke;

– primjenom članka 2. stavka 1. u vezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o dodatnim odredbama o pravnim sredstvima u pitanjima okoliša predviđenima Direktivom 2003/35/EZ (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) od 7. prosinca 2006., kako je izmijenjen Zakonom od 21. siječnja 2013. u postupcima koji su pokrenuti nakon 25. lipnja 2005. i okončani prije 12. svibnja 2011., aktivnu procesnu legitimaciju udruga za zaštitu okoliša na pravne odredbe kojima se dodjeljuju prava pojedincima;– u skladu s člankom 2. stavkom 1. u vezi s člankom 5. stavkom 1. Zakona o dodatnim odredbama o pravnim sredstvima u pitanjima okoliša predviđenima Direktivom 2003/35/EZ (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) od 7. prosinca 2006., kako je izmijenjen Zakonom od 21. siječnja 2013., u postupcima koji su pokrenuti nakon 25. lipnja 2005. i okončani prije 12. svibnja 2011., opseg sudskog nadzora pravnih sredstava udruga za zaštitu okoliša na pravne odredbe kojima se dodjeljuju prava pojedincima, i– isključujući, sukladno članku 5. stavcima 1. i 4. Zakona o dodatnim odredbama o pravnim sredstvima u pitanjima okoliša predviđenima Direktivom 2003/35/EZ (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) od 7. prosinca 2006., kako je izmijenjen Zakonom od 21. siječnja 2013., iz područj

a primjene nacionalnog zakonodavstva upravne postupke koji su pokrenuti prije 25. lipnja 2005.,Savezna Republika Njemačka povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 11. Direktive 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš i članka 25. Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja).U preostalom

dijelu tužba se odbija.Europskoj komisiji, Saveznoj Republici Njemačkoj i Republici Austriji nalaže se snošenje vlastitih troškova.

____________

1 SL C 159, 26. 5. 2014.