Language of document :

2008. július 3-án benyújtott kereset - Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság

(C-297/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Zadra, D. Recchia és J-B. Laignelot meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság - mivel Campania tartomány vonatkozásában nem tett meg minden, annak biztosításához szükséges intézkedést, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül történjék, különösen nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot - nem teljesítette a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 4. és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresetével a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság marasztalja az Olasz Köztársaságot, amiért Campania tartományban nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot, amely, a közelség feltételének teljesítésével, önállóságot tenne lehetővé a hulladékártalmatlanítás terén. Amint azt hivatalos közléseikben maguk az olasz hatóságok is elismerték, a vitatott kötelezettségszegés veszélyforrást jelent az emberi egészség, valamint a környezet számára, és mint ilyen, a 2006/12/EK irányelv 4. és 5. cikkének megsértését valósítja meg.

____________

1 - HL L 114., 9. o.