Language of document :

2008 m. liepos 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-297/08)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Zadra, D. Recchia ir J.-B. Laignelot

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, jog nesiimdama visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad atliekos būtų panaudotos ar pašalintos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai, būtent, nesudarydama integruoto ir tolygaus atliekų šalinimo tinklo, kiek tai susiję su Kampanijos regionu, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB1 dėl atliekų 4 ir 5 straipsnius.

Priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiame ieškinyje Komisija prašo nubausti Italijos Respubliką šiai neįsteigus Kampanijos regione integruoto ir tolygaus atliekų šalinimo tinklo, kuris suteiktų galimybę (Bendrijai) pačiai tvarkyti atliekų šalinimą laikantis atliekų šalinimo bet kuriame iš artimiausių objektų principo. Ginčijamas įsipareigojimų nevykdymas, kaip pripažino pačios Italijos valdžios institucijos oficialiajame susirašinėjime, gali sukelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, ir todėl pažeidžia Direktyvos 2006/12/EB 4 ir 5 straipsnius.

____________

1 - OL L 114, 2006, p. 9