Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2010. március 4-i ítélete - Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-297/08. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - Környezet - 2006/12/EK irányelv - 4. és 5. cikk - Hulladékgazdálkodás - Hulladékgazdálkodási terv - Integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózat - Az emberi egészség vagy a környezet veszélyeztetése - Vis maior - Közrendi problémák - Szervezett bűnözés)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Recchia, C. Zadra és J.-B. Laignelot, meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott és G. Aiello avvocato dello Stato)

Az alperest támogató beavatkozó: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselők: S. Ossowski meghatalmazott és K. Bacon barrister)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés − A hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 9. o.) 4. és 5. cikkének megsértése − Campania tartomány

Rendelkező rész

Az Olasz Köztársaság - mivel Campania tartomány vonatkozásában nem tett meg minden, annak biztosításához szükséges intézkedést, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül történjék, és különösen nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot - nem teljesítette a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.

____________

1 - HL C 223., 2008.8.30.