Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tal-4 ta' Marzu 2010 - Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

(Kawża C-297/08)1

(Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Ambjent - Direttiva 2006/12/KE - Artikoli 4 u 5 - Immaniġġar tal-iskart - Pjan għall-immaniġġar - Netwerk adegwat u integrat ta' stallazzjonijiet għar-rimi - Periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent - Forza maġġuri - Disturb għall-ordni pubbliku - Kriminalità organizzata)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: C. Zadra, D. Recchia u J.-B. Laignelot, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika Taljana (rappreżentanti: G. Palmieri, aġent u G. Aiello, avvocato dello Stato)

Intervenjent insostenn tal-konvenuta: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (rappreżentanti: S. Ossowski, aġent u K. Bacon, barrister)

Suġġett

Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Ksur tal-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta' April 2006, dwar l-iskart (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 23) - Reġjun ta' Campania

Dispożittiv

1)    Billi ma adottatx, għar-reġjun ta' Campania, il-miżuri kollha neċessarji sabiex tiżgura li l-iskart jiġi rkuprat u mormi mingħajr periklu għas-saħħa tal-bniedem u mingħajr ħsara lill-ambjent, u b'mod partikolari, peress li ma stabbilixxitx netwerk adegwat u integrat ta' stallazzjonijiet għar-rimi, ir-Repubblika Taljana naqset mill-obbligi tagħha taħt l-Artikoli 4 u 5 tad-Direttiva 2006/12 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta' April 2006, dwar l-iskart.

2)    Ir-Repubblika Taljana hija kkundannata għall-ispejjeż.

3)    Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

____________

1 - ĠU C 223, 30.8.2008.