Language of document :

2020 m. gruodžio 2 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje T-174/19, Guillaume Vincenti / EUIPO

(Byla C-653/20 P)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Lukošiūtės ir K. Tóth, taip pat advokato B. Wägenbaur

Kita proceso šalis: Guillaume Vincenti

Apeliantės reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-174/19, Guillaume Vincenti / EUIPO,

priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios buvo patirtos pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas dviem pagrindais.

Pirma, Bendrasis Teismas pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punktą, nes pripažino, kad pareigūnas prieš priimant sprendimą jo nepaaukštinti turi būti išklausytas.

Viena vertus, Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad nėra subjektyviosios teisės būti paaukštintam ir nepaaukštinimas nereiškia teisių pažeidimo.

Kita vertus, Bendrasis Teismas taip pat klaidingai nusprendė, kad nepaaukštinimas negali būti prilygintas asmens nenaudai priimtam administraciniam aktui.

Antra, Bendrasis Teismas konstatavo, kad negalima atmesti to, jog sprendimas logiškai galėjo lemti kitokį rezultatą, jeigu EUIPO prieš tai būtų išklausiusi pareigūną. Šiuo atveju yra motyvavimo stoka, nes Bendrasis Teismas nepatikrino ieškovo argumentų.

____________