Language of document :

Valitus, jonka International Management Group (IMG) on tehnyt 19.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-645/19, IMG v. komissio, 9.9.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-619/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: International Management Group (IMG) (edustajat: asianajajat L. Levi ja J.-Y- de Cara)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 9.9.2020 asiassa T-645/19 antaman määräyksen

näin ollen palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se lausuu kumoamisvaatimuksesta ja vahingonkorvausvaatimuksesta

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan kummassakin oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on antamassaan määräyksessä tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että 18.7.2019 päivätty kirje ei ole kannekelpoinen toimi.

____________