Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Španija) 19. novembra 2020 – ZU in TV/Ryanair Ltd

(Zadeva C-618/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: ZU in TV

Tožena stranka: Ryanair Ltd

Cuestiones prejudiciales

Ali je mogoče za dejanskega letalskega prevoznika za namene člena [3](5) Uredbe št. 261/20041 šteti letalsko družbo, ki prek svoje spletne strani prodaja letalske vozovnice, v zvezi s katerimi se let opravi pod oznako druge letalske družbe, kar zadeva navedena dejanska leta, za katera je prodala vozovnici in ju opravila druga družba?

Ali je mogoče za dejanskega letalskega prevoznika za namene člena [3](5) Uredbe št. 261/2004 šteti letalsko družbo, ki prek svoje spletne strani prodaja letalske vozovnice, v zvezi s katerimi se let opravi pod oznako druge letalske družbe, kar zadeva navedena dejanska leta, za katera je prodala vozovnici in ju opravila druga družba, če je ta druga družba, ki opravi let, sestavni del skupine podjetij družbe, ki je prodala vozovnico?

Ali je pojem pogodbenega prevoznika iz člena 45 Montrealske konvencije primerljiv s pojmom dejanskega letalskega prevoznika iz člena [3](5) Uredbe št. 261/2004?

Ali je s pojmom dejanskega letalskega prevoznika iz člena [3](5) Uredbe št. 261/2004 primerljiv dejanski prevoznik, na katerega se nanaša člen 45 Montrealske konvencije?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (UL 2004, L 46, str. 1).