Language of document :

Tožba, vložena 30. januarja 2006 − Canteiro Lopes proti Komisiji

(Zadeva F-9/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Rui Canteiro Lopes (Lizbona, Portugalska)(zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja, (OPI) z dne 13. oktobra 2005 o zavrnitvi uvrstitve imena tožeče stranke na seznam najzaslužnejših uradnikov in napredovanja v naziv A4 v napredovalnem obdobju 2000;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

21. decembra 2000 je tožeča stranka vložila ugovor zoper odločbo o zavrnitvi napredovanja v naziv A4 v napredovalnem obdobju 2000. 2. julija 2001 je tožena stranka ugovoru ugodila in obvestila tožečo stranko, da je sprejela ukrepe za dokončno izdelavo njene ocene, ki pa kljub temu ni bila narejena. Posledično je tožeča stranka zahtevala, naj se ji posredujejo informacije o posledicah te odločbe z dne 2. julija 2001. Tožena stranka, ki je priznala, da ocenjevalni poročili za obdobji 1995-1997 in 1997-1999 nista bili narejeni, je tožeči stranki predlagala, naj bo njena ocena za obdobje 1997-1999 na enaki ravni kot ocena, ki jo je dosegla v obdobju 1999-2001.

Čeprav je tožeča stranka ta predlog zavrnila, je tožena stranka zaključila ocenjevalno poročilo za obdobje 1997-1999 in odločila, da imena tožeče stranke ne bo dodala na seznam najzaslužnejših uradnikov in da slednja v napredovalnem obdobju 2000 ne bo napredovala v naziv A4.

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja najprej, da je ta odločba nepravilna, ker je bila sprejeta brez zakonitih ocenjevalnih poročil za sporni obdobji. Dejansko naj bi tožena stranka napravila napako pri delu, ker za tožečo stranko ni naredila ocenjevalnih poročil za obdobje od 1. julija 1995 do 30. junija 1999.

Tožeča stranka ravno tako trdi, da je tožena stranka nepravilno preučila njene primerjalne odlike, ker je uporabila pomožna kriterija, kot sta starost in delovna doba, ki ju je možno uporabiti le v primeru enakih zaslug uradnikov, ki lahko napredujejo, v tem primeru pa ta pogoj ni bil izpolnjen. Izpodbijana odločba naj bi tako kršila člen 45 Kadrovskih predpisov in načelo enakega obravnavanja.

____________