Language of document :

2006. február 3-án benyújtott kereset - Suleimanova kontra Régiók Bizottsága

(F-12/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Karina Suleimanova (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Régiók Bizottsága

Kereseti kérelmek

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőjévé történő kinevezéséről szóló határozatot annyiban, amennyiben az besorolási fokozatát a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke alapján határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék a Régiók Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki egy 2004. május 1-jét megelőzően meghirdetett versenyvizsga sikeres pályázója, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelet1 hatályba lépését követően került kinevezésre.

Keresetében a felperes elsőként előadja, hogy a megtámadott határozat nem a versenyvizsga-kiírásban meghatározott jogszabályokat alkalmazza. A felperes állítása szerint a személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 12. cikke alapján a versenyvizsga-kiíráshoz képest alacsonyabb besorolási fokozatba vették fel.

A felperes állítása szerint a megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 5., 29. és 31. cikkét, valamint az egyenlő bánásmód elvét, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét. Ugyanezen versenyvizsga vagy ugyanilyen szintű versenyvizsgák többi sikeres jelöltje eltérő besorolási fokozatba került attól függően, hogy őket a 723/2004 rendelet hatálybalépése előtt vagy azt követően vették-e fel.

Mindezen felül a felperes végül hivatkozik még a bizalomvédelem elvének megsértésére is, mivel jogosan feltételezte azt, hogy az általa megpályázott állás betöltésekor a versenyvizsga-kiírásban meghatározott besorolási fokozatba sorolják be.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.