Language of document :

2006 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Suleimanova prieš Regionų komitetą

(Byla F-12/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Karina Suleimanova (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovas: Europos Sąjungos Regionų komitetas

Ieškovės reikalavimai

panaikinti sprendimą, kuriuo ieškovė buvo paskirta dirbti Europos Bendrijų laikina tarnautoja, tiek, kiek jis nustato įdarbinimo lygį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnį;

priteisti iš Regionų komiteto bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Laimėjusi konkursą, paskelbtą iki 2004 m. gegužės 1 d., ieškovė buvo įdarbinta įsigaliojus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratom) Nr. 723/2004, iš dalies pakeičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1.

Ieškinyje ieškovė visų pirma teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidė pranešime apie konkursą nustatytas sąlygas. Iš tikrųjų, taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 12 straipsnį, ji buvo įdarbinta į žemesnį lygį, nei nurodytas pranešime apie konkursą.

Ieškovė taip pat teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 5, 29 ir 31 straipsnius bei vienodo požiūrio ir nediskriminacijos principus. Iš tikrųjų, tą patį arba to paties lygio konkursą laimėję asmenys buvo paskirti į skirtingus lygius priklausomai nuo to, ar jie buvo įdarbinti iki ar po Reglamento Nr. 723/2004 įsigaliojimo.

Be to, ieškovė galiausiai nurodo teisėtų lūkesčių principo pažeidimą, kadangi ji pagrįstai tikėjosi, jog ji bus įdarbinta į tą lygį, kuris buvo nurodytas pranešime apie konkursą užimti pareigas, kuriame ji dalyvavo.

____________

1 - ES OL L 124, 2004 4 27, p. 1.