Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. april 2007 - Canteiro Lopes mod Kommissionen

(Sag F-9/06) 1

(Forfremmelse - ingen endelig bedømmelsesrapport - sammenligning af fortjenester)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugal) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Berscheid og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse af 4. marts 2005 om ikke at tilføje sagsøgerens navn til listen over de mest forfremmelsesværdige tjenestemænd og om ikke at forfremme ham til lønklasse A4 som led i forfremmelsesproceduren for år 2000.

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 74 af 25.3.2006, s. 35.