Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. aprilli 2007. aasta otsus - Canteiro Lopes versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-9/06)1

(Edutamine - Lõpliku hindamisaruande puudumine - teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Rui Canteiro Lopes (Lisbonne, Portugal) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 4. märtsi 2005. aasta otsus, millega jäeti hageja nimi lisamata kõige enam edutamist väärivate ametnike nimekirja ja millega ta jäeti 2000. aasta edutamise raames palgaastmele A4 edutamata.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.2006, lk 35.