Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.4.2007 - Canteiro Lopes v. komissio

(Asia F-9/06)1

(Ylennys - Lopullisen arviointikertomuksen puuttuminen - Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Rui Canteiro Lopes (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission 4.3.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin lisäämättä kantajan nimi ansioituneimmiksi katsottujen virkamiesten luetteloon ja jätettiin hänet ylentämättä palkkaluokkaan A4 ylennyskierroksella 2000.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006, s. 35.