Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 22.11.2006 - Larsen v. komissio

(Asia F-11/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 74, 25.3.2006, s. 36.