Language of document :

2006 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo nutartis Larsen prieš Komisiją

(Byla F-11/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro po to, kai buvo sudaryta taikos sutartis.

____________

1 - OL C 74, 2006 3 25, p. 36.