Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 22. novembra rīkojums - Larsen pret Komisiju

(lieta F-11/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma.

____________

1 - OV C 74, 25.03.2006.