Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. detsembri 2006. aasta otsus - André versus komisjon

(Kohtuasi F-10/06)1

(Ametnikud - Abiteenistuja - Suuline tõlk - Reisikulude hüvitise maksmise tingimused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel André (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Jourdan)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsus, millega keelduti hagejale Euroopa Liidu institutsioonide palgatud suuliste tõlkide töötingimusi ja rahalisi hüvitisi reguleeriva kokkuleppe artiklis 7 ettenähtud hüvitise maksmisest teenuste eest, mida hageja osutas Euroopa Kohtu arvel ja taotlusel 12. ja 13. jaanuaril 2005 ja teiselt poolt kahju hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 8. märtsi 2005. aasta otsus, millega keelduti D. André'le reisikulude hüvitise maksmisest teenuste eest, mida ta osutas Euroopa Ühenduste Kohtu arvel Luksemburgis 12. ja 13. jaanuaril.

Mõista nimetatud hüvitis Euroopa Ühenduste Komisjonilt hageja kasuks välja koos viivisega, mis arvutatakse asjaomasel ajavahemikul kohaldatava Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud intressimäära alusel, mida suurendatakse kahe punkti võrra; ja seda alates 14. veebruarist 2005.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.2006.