Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. decembra 2006 - André proti Komisiji

(Zadeva F-10/06)1

(Uradniki - Začasni uslužbenec - Konferenčni tolmač - Pogoji za izplačilo pavšalnega nadomestila za potne stroške)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel André (Bruselj, Belgija) (zastopnik: M. Jourdan, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Po eni strani razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 6. oktobra 2005, s katero je bilo tožeči strani zavrnjeno pavšalno nadomestilo iz člena Konvencije o določitvi delovnih pogojev in prejemkov konferenčnih tolmačev, zaposlenih pri institucijah Evropske unije, za storitev, ki jo je tožeča stranka izvedla za Sodišče 12. in 13. januarja, in po drugi strani odškodninski zahtevek

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 8. marca 2005, s katero je bil D. Andréju zavrnjeno pavšalno nadomestilo za potne stroške za storitve, izvedene za Sodišče Evropskih skupnosti v Luxembourgu 12. in 13. januarja 2005, se razglasi za nično.

Komisiji Evropskih Skupnosti se naloži plačilo tega nadomestila in pripadajočih zamudnih obresti po stopnji, ki jo določi Evropska centralna banka za glavne operacije financiranja in velja za upoštevno obdobje, povišani za dve točki od 14. februarja 2005.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006.