Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 23. septembra rīkojums - Chevallier-Carmana u.c./Kopienu Tiesa

(lieta F-14/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006., 37. lpp.