Language of document :

Kanne 19.10.2021– Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

(Asia T-678/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Mendes SA (Lugano, Sveitsi) (edustaja: asianajaja M. Cavattoni)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Actial Farmaceutica Srl (Rooma, Italia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VSL3TOTAL – EU-tavaramerkki nro 11 702 172

EUIPO:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 17.8.2021 asiassa R 1568/2020-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

hyväksyy kanteen

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa menettelyn muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkominen.

____________