Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2021. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – X BV/Classic Coach Company vof, Y, Z

(predmet C-112/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: X BV

Tuženici: Classic Coach Company vof, Y, Z

Prethodna pitanja

Je li za utvrđenje da postoji „ranije pravo” treće strane u smislu članka 6. stavka 2. Direktive 2008/95/EZ1 koja je stavljena izvan snage

(a)    dovoljno da je ta treća strana koristila pravo priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice u trgovačkom prometu prije podnošenja prijave žiga, ili je

(b)    potrebno da ta treća strana prema relevantnom nacionalnom zakonodavstvu nositelju žiga može zabraniti uporabu žiga na temelju tog ranijeg prava?

Je li pri odgovoru na prvo pitanje bitno i to ima li nositelj žiga na znaku koji je registriran kao žig još ranije pravo (priznato prema zakonodavstvu predmetne države članice) i, ako da, je li tada bitno to može li nositelj žiga toj trećoj strani zabraniti korištenje navodno „ranijeg prava” na temelju tog još ranijeg priznatog prava?

____________

1     Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.)