Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2021. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – BT/Laudamotion GmbH

(predmet C-111/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BT

Tuženik: Laudamotion GmbH

Prethodna pitanja

1.    Predstavlja li psihička smetnja putnika prouzročena nesrećom, koja se može izjednačiti s bolešću, „tjelesnu povredu” u smislu članka 17. stavka 1. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a u njezino ime odobrilo Vijeće svojom Odlukom 2001/539/EZ1 od 5. travnja 2001.?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

Protivi li se članku 29. navedene konvencije pravo na naknadu štete koje postoji na temelju primjenjivog nacionalnog prava?

____________

1 Odluka Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)