Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spania) la 11 februarie 2021 – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia

(Cauza C-86/21)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Părțile din procedura principală

Recurentă: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Intimată: Delia

Întrebările preliminare

Articolul 45 TFUE și articolul 7 din Regulamentul nr. [492]/20111 se opun unei dispoziții naționale precum articolul 6 alineatul 2 litera c) din Decretul nr. 43/2009 din 2 iulie 2009, care împiedică recunoașterea serviciilor prestate într-o anumită categorie profesională în cadrul unui serviciu public de sănătate dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, recunoașterea serviciilor prestate în sistemul public de sănătate al unui stat membru poate fi condiționată de recunoaşterea prealabilă a îndeplinirii unor criterii generale de omologare a sistemelor de carieră profesională ale personalului din cadrul serviciilor de sănătate din statele membre ale Uniunii Europene?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 492/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii (JO 2011, L 141, p. 1)