Language of document :

Žalba koju je 15. veljače 2021. podnijelo društvo easy Cosmetic Swiss GmbH protiv presude Općeg suda (sudac pojedinac) od 9. prosinca 2020. u predmetu T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-93/21 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: easyCosmetic Swiss GmbH (zastupnici: D. Terheggen, odvjetnik, S. E. Sullivan, odvjetnica)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 20. svibnja 2021. nije dopustio žalbu te je žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________