Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 10. januarja 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(Zadeva C-30/19)

Jezik postopka: švedščina

Predložitveno sodišče

Högsta domstolen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Diskrimineringsombudsmannen

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Braathens Regional Aviation AB

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali mora država članica v zadevi, ki se nanaša na kršitev prepovedi, določene v Direktivi 2000/43/ES1 , in kjer oškodovana oseba zahteva nadomestilo zaradi diskriminacije, na predlog oškodovane osebe vedno preučiti, ali je šlo za diskriminacijo – in po potrebi ugotoviti, da je tako bilo – ne glede na to, ali je oseba, ki je obtožena diskriminacije, priznala, da je šlo za diskriminacijo, ali ne, da bi se zahteva po učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcijah iz člena 15 štela za izpolnjeno?

____________

1 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 20, zvezek 1, str. 23).