Language of document :

Tožba, vložena 4. maja 2011 - ZZ proti Evropskemu varuhu človekovih pravic

(Zadeva F-54/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski varuh človekovih pravic

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o tem, s katero je bila tožeči stranki izrečena sankcija odstranitve z delovnega mesta brez izgube pokojninskih pravic. Zato zahtevek za ponovno zaposlitev tožeče stranke na njeno delovno mesto in, podredno, izplačilo zneska, ki ustreza plači, ki bi jo prejela med datumom začetka učinkovanja odstranitve z delovnega mesta in datumom, ko bi dosegla upokojitveno starost. V vsakem primeru izplačilo tožeči stranki zneska iz naslova utrpljene nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti disciplinske odločbe Evropskega varuha človekovih pravic z dne 20. julija 2010 o tem, s katero je bila tožeči stranki izrečena sankcija odstranitve z delovnega mesta brez izgube pokojninskih pravic;

po potrebi razglasitev ničnosti odločbe z dne 18. januarja 2011, s katero je bila izrecno zavrnjena pritožba;

po potrebi:

ugotovitev, da razglasitev ničnosti odločbe o odstranitvi z delovnega mesta vsebuje z retroaktivnim učinkom od datuma začetka učinkovanja odločbe o odstranitvi z delovnega mesta ponovno zaposlitev tožeče stranke na njeno delovno mesto v nazivu AD5, drugi plačilni razred, in plačilo finančnih pravic, dolgovanih za celotno to obdobje, ki se povečajo za zamudne obresti po stopnji Evropske centralne banke, zvišani za dve odstotni točki;

podredno, naložitev toženi stranki plačila ustreznega zneska plače, ki bi ga tožeča stranka prejela od datuma začetka učinkovanja odločbe o odstranitvi z delovnega mesta, to je avgusta 2010, do meseca, v katerem bo dosegla upokojitveno starost, to je julija 2040;

v vsakem primeru, naložitev toženi stranki, naj plača znesek 65.000 EUR iz naslova nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;

naložitev Evropskemu varuhu človekovih pravic plačila stroškov.

____________