Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 12. maijā - ZZ/Eiropas Komisija

(lieta F-56/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu sodīt prasītāju, pazeminot viņu par divām pakāpēm tajā pašā funkciju grupā

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2010. gada 6. jūlija lēmumu sodīt prasītāju, pazeminot viņu par divām pakāpēm tajā pašā funkciju grupā, kurš sekoja Iecēlējinstitūcijas 2009. gada 16. novembra lēmumam ierosināt pret viņu disciplinārlietu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________