Language of document :

Tožba, vložena 12. maja 2011 - ZZ proti Evropski komisiji

(Zadeva F-56/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeči stranki naložena sankcija nazadovanja za dva naziva v isti funkcionalni skupini

Predloga tožeče stranke

Odločba OPI z dne 6. julija 2010, s katero je bila tožeči stranki po tem, ko je bil proti njej z odločbo OPI z dne 16. novembra 2009 začet disciplinski postopek, naložena sankcija nazadovanja za dva naziva v isti funkcionalni skupini, naj se razglasi za nično;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________