Language of document :

2011. május 23-án benyújtott kereset - ZZ kontra Európai Bizottság

(F-57/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely nem ismerte el joghatályosnak a felperes azon nyilatkozatát, amellyel az elfogadta az Isprában lévő Közös Kutatóközpontban technikai asszisztens minőségben próbaidős alkalmazottként (AST) betöltendő álláshelyet, amelyet a Bizottság számára felajánlott, továbbá a vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak a 2010. augusztus 5-i levelében foglalt azon határozatát, amely nem fűzött jogkövetkezményt ahhoz, hogy a felperes elfogadta az Isprában lévő Közös Kutatóközpontban technikai asszisztens minőségben próbaidős alkalmazottként (AST) betöltendő álláshelyet, amelyet a Bizottság a 2010. július 30-i levélben foglalt határozatban számára felajánlott, és amelyet vele a 2010. július 30-án e-mailben közöltek;

-    a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg az említett vitatott határozatot előkészítő aktusokat;

-    a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a 2011. február 10-i levélben foglalt és a felperessel másnap közölt, a felperes panaszát elutasító határozatát;

-    A Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest amiatt ért vagyoni kár megtérítésére, hogy a Bizottság határozata nem fűzött jogkövetkezményt ahhoz, hogy a felperes elfogadta az Isprában lévő Közös Kutatóközpontban technikai asszisztens minőségben próbaidős alkalmazottként (AST) betöltendő álláshelyet, amelyet a Bizottság a fent említett 2010. július 30-i levélben számára felajánlott; a kár előzetesen becsült mértéke a felperes által a Közös Kutatóközpont ideiglenes alkalmazottjaként ténylegesen kapott teljes díjazás és azon díjazás közötti különbség - késedelmi kamatokkal növelve- , amelyet akkor kapott volna, ha a tervezett időpontban felvették volna azt követően, hogy elfogadta az AST 3 besorolási fokozat első fizetési fokozatában lévő tisztviselői álláshelyre vonatkozó fent említett ajánlatot;

-    a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest amiatt ért nem vagyoni kár megtérítésére, hogy a Bizottság határozata nem fűzött jogkövetkezményt ahhoz, hogy a felperes elfogadta az Isprában lévő Közös Kutatóközpontban technikai asszisztens minőségben próbaidős alkalmazottként (AST) betöltendő álláshelyet, amelyet a Bizottság a fent említett 2010. július 30-i levélben számára felajánlott, éspedig a Közszolgálati Törvényszék által méltányosan meghatározott összegben, amely itt előzetesen számszerűsítve megfelel az AST 3 besorolási fokozat első fizetési fokozatában lévő tisztviselő havi alapdíjazása háromszorosának, azaz 10 001 euró 31 centnek.

-    a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________