Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2012 – Chatzidoukakis/Komisia

(vec F-55/11)1

Jazyk konania: gréčtina

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 252, 27.8.2011, s. 56.