Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.10.2012 – Eklund v. komissio

(Asia F-57/11)1

(Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Avoin kilpailu – Varallaololuetteloon merkitseminen – Varallaololuetteloon merkitylle henkilölle tehty työtarjous – Hyväksymisedellytykset – Tutkinnon suorittamisen jälkeinen työkokemus – Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen toimivalta – Tarjotun työpaikan hyväksyminen – Työpaikkatarjouksen peruuttaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gustav Eklund (Taino, Italia) (edustajat: asianajajat B. Cortese ja C. Cortese)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers, A. Aresu ja P. Pecho, sitten B. Eggers ja G. Gattinara, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus komission sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla ei hyväksytä vaikutusta sille, että kantaja hyväksyi koeaikaisen virkamiehen (avustaja) tehtävää koskevan tarjouksen yhteisessä tutkimuskeskuksessa Isprassa teknisenä hallintoavustajana ja jolla tämä tarjous peruutetaan, sekä vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Gustav Eklund vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 211, 16.7.2011, s. 33.