Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 23. oktobra spriedums – Eklund/Komisija

(lieta F-57/11) 1

Civildienests – Pieņemšana darbā – Atklāts konkurss – Iekļaušana rezerves sarakstā – Darba piedāvājums rezerves sarakstā iekļautai personai – Pielaišanas nosacījumi – Pēc diploma saņemšanas gūtā profesionālā pieredze – Atlases komisijas un iecēlējinstitūcijas attiecīgā kompetence – Darba piedāvājuma pieņemšana – Darba piedāvājuma atsaukšana

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gustav Eklund (Taino, Itālija) (pārstāvji B. Cortese un C. Cortese, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers, A. Aresu un P. Pecho, vēlāk – B. Eggers un G. Gattinara, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt Komisijas lēmumu neatzīt par spēkā esošu prasītāja pausto piekrišanu piedāvājumam ieņemt pārbaudāmā ierēdņa (asistenta) amatu Kopīgā pētniecības centra tehniskā asistenta amatā un atsaukt šo piedāvājumu, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;G. Eklund sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.