Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. julija 2012 – BG proti Evropskemu varuhu človekovih pravic

(Zadeva F-54/11)1

(Javni uslužbenci – Disciplinski postopek – Disciplinska sankcija – Odstranitev z delovnega mesta – Potek predhodne preiskave pred nacionalnim kazenskim sodiščem ob sprejetju odločbe o odstranitvi z delovnega mesta – Enako obravnavanje moških in žensk – Prepoved odpovedi delovnega razmerja noseči delavki v obdobju od začetka nosečnosti do konca porodniškega dopusta)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BG (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski varuh človekovih pravic (zastopniki: J. Sant’Anna, zastopnik, D. Waelbroeck in A. Duron, odvetnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bila tožeči stranki izrečena sankcija odstranitve z delovnega mesta brez izgube pokojninskih pravic. Zato zahtevek za ponovno zaposlitev tožeče stranke na njeno delovno mesto in, podredno, izplačilo zneska, ki ustreza plači, ki bi jo prejela med datumom začetka učinkovanja odstranitve z delovnega mesta in datumom, ko bi dosegla upokojitveno starost. V vsakem primeru izplačilo tožeči stranki zneska iz naslova utrpljene nepremoženjske škode.Izrek1.    Tožba BG se zavrne.2.    BG nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasil Evropski varuh človekovih pravic.