Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 24. aprilli 2013. aasta otsus – Lebedef versus komisjon

(kohtuasi F-56/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Distsiplinaarmenetlus – Distsiplinaarmeede – Madalamale palgaastmele viimine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja J. Baquero Cruz)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus määrata hagejale sanktsioon samas tegevusüksuses kahe astme võrra madalamale palgaastmele viimise näol.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta G. Lebedefi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

____________

1     ELT C 226, 30.7.11, lk 31.