Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 24. aprīļa spriedums – Lebedef/Komisija

(lieta F-56/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Pazemināšana pakāpē

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Berscheid un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt lēmumu sodīt prasītāju, pazeminot viņu par divām pakāpēm tajā pašā funkciju grupā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

G. Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 226, 30.7.2011., 31. lpp.