Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 24 aprilie 2013 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-56/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Retrogradare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid şi J. Baquero Cruz, agenţi)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei prin care i-a fost aplicată reclamantului sancțiunea retrogradării cu două grade în cadrul aceleiași grupe de funcții

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Lebedef suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 226, 30.7.11, p. 31.