Language of document :

Beroep ingesteld op 9 mei 2011 – ZZ / Commissie

(Zaak F-55/11)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de aan verzoeker verleende schooltoelage te verminderen omdat zijn zoon financiële steun van een lidstaat ontvangt in de vorm van een beurs en een lening

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om de aan verzoeker verleende „schooltoelage” te verminderen;

nietigverklaring van het besluit betreffende de retroactieve inhouding van een bedrag van 939,96 EUR, zoals dit volgt uit verzoekers salarisafrekening over oktober 2010;

nietigverklaring van het besluit betreffende de retroactieve inhouding van een bedrag van 936,96 EUR, zoals dit volgt uit verzoekers salarisafrekening over november 2010;

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 17 februari 2011 tot uitdrukkelijke afwijzing van de klacht;

terugbetaling aan verzoeker van de ingehouden bedragen, met rente;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.