Language of document :

Acțiune introdusă la 6 mai 2014 - mobile.international/OAPI – Rezon (mobile.de)

(Cauza T-325/14)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (reprezentant: T. Lührig, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria)

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) pronunţate la 9 ianuarie 2014 în cauza R 922/2013-1

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Marca comunitară înregistrată care a făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității : marca verbală „mobile.de” pentru produse şi servicii din clasele 9, 16, 35, 38 şi 42 – marca comunitară nr. 9 376 989.

Titularul mărcii comunitare: reclamanta.

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare: Rezon OOD.

Motivarea cererii de declarare a nulității: marca naţională figurativă care conţine elementul verbal „mobile” pentru produse şi servicii din clasele 35, 39 şi 42.

Decizia diviziei de anulare: respinge cererea de declarare a nulităţii.Decizia camerei de recurs: admite calea de atac şi trimite cauza spre rejudecare la divizia de anulare.Motivele invocate:încălcarea articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu norma 22 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95,încălcarea articolului 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009,încălcarea articolului 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009,încălcarea articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu norma 22 alineate

le (3) şi (4) din Regulamentul nr. 2868/95,încălcarea articolului 78 alineatul (1) litera (f) din Regul

amentul nr. 207/200

9,încălcarea excepţiei privind abuzul de drept coroborat cu încălcarea articolului 56 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207

/2009 şi a articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009,

încălcarea articolului 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.